คำนวณเงินฝากประจำ 24 เดือน สอ.มก.
บาท
%
ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด {{totalInt | currency:'':2}} บาท

*** หมายเหตุ ***

ดอกเบี้ยคิดเป็นรายวัน
ดอกเบี้ยที่ได้จะนำมาทบต้นทุกวันที่ วันที่ 25 เม.ย. และ 25 ต.ค.
ยอดฝากขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน